Etkin Rehberlik

Rehberlik çalışmalarında; öğrencinin kendini tanıyarak doğru seçimler yapabilmesi, doğru kararlar alabilmesi, sağlıklı ve dengeli bir insan olarak kendini gerçekleştirebilmesi amaçlanmakta, bu doğrultuda sistemli ve profesyonel bir yardım süreci yürütülmektedir.

Alanında yetkin uzmanlar aracılığıyla sistematik olarak uygulanan rehberlik envanterleri, testleri ve bireysel görüşmeler ile öğrenci en doğru şekilde tanınarak yönlendirilir.

Velilerimiz ile iş birliği içinde hareket eden rehberlik birimimize ayrıca mentor öğretmenlerimiz de destek olmaktadır. Mentor öğretmenlerimiz öğrencilerimizin hem akademik hem sosyal gelişimlerine yön vermekte ve velilerimiz ile sürekli iletişim halinde çalışmaktadır.