İkili Kur Sistemi

Dört yıllık lise programımız iki kur şeklinde planlanmıştır. Birinci kur 9. ve 10. sınıfı kapsamaktadır. İkinci Kur ise 11. ve 12. Sınıfı kapsamaktadır.

Birinci Kurda Hedeflenen Kazanımlar:

* Öğrenciyi tanıma
* Öğrencinin farklı branş derslerini tanımasını sağlama
* Öğrencinin Mesleki Yönelimini Belirleme
* Bireysel Öğrenme Stilini Belirleme
* Branş derslerini geliştirme
* Sosyal Zekasını Geliştirme
* Kültürel ve Sportif Alanlarda Gelişimini Sağlama
* Yabancı Dil Becerilerini Geliştirme

İkinci Kurda Hedeflenen Kazanımlar:

* Sınavlara Hazırlık Çalışmalarına Ağırlık Verme
* Akademik Başarı Ağırlıklı Çalışmalar Yapılması
* Haftalık Sınavlarla Öğrencinin Akademik Başarısının Ölçümü
* Bireysel Akademik Eksikliklerin Tespiti ve Tamamlanmasına Yönelik Çalışmalar
* Üniversiteye Hazırlık Sürecinin Eksiksiz Olarak Yürütülmesi
* Öğrencinin Üniversiteye Hazırlanması