Ölçme Değerlendirme

DEK Kolejinde öğrencilerin bilimsel, duyuşsal ve psikomotor alanlara yönelik gelişimleri sistemli ve objektif bir şekilde takip edilmekte, veliler düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

Okulda amacına uygun olarak klasik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin (test, yazılı ve sözlü sınavlar) yanında öğrencilerin bireysel özelliklerine göre alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri (proje, performans görevleri, portfolyo vb.) kullanılmaktadır.

Haftalık olarak uygulanan tarama ve deneme sınavları aracılığıyla öğrencilerimizin akademik konu analizleri yapılmakta olup “çizgi altı sistemi” ile yapılan branş değerlendirmeleri ışığında haftalık takip sağlanmaktadır.

Yapılan deneme sınavları tek bir yayınla sınırlı kalmayıp yıl içerisinde birçok farklı yayınevi ile çalışılmaktadır. Bu sınavların değerlendirmesi Türkiye geneli bazında ölçülmektedir. Böylece velilerimiz çocuklarının akademik gelişimlerini online sistemlerimiz aracılığı ile sınıf, okul, ilçe, il ve Türkiye bazında takip edebilmektedir.

Akademik testlerin yanı sıra öğrenci gelişimini ölçen aşağıdaki testler de öğrencilerimize uygulanarak biresysel gelişim düzeyleri takip edilmektedir. Bu testlerden bazıları:

* Kendini Değerlendirme Anketi
* Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
* Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği
* Sınav Kaygısı Ölçeği
* Problem Tarama Ölçeği
* Öğrenme Stilleri Envanteri
* Burdon Dikkat Testi
* Yaşam Pencerem Anketi
* Mesleki Yatkınlık Envanteri