Çiftli Öğretmen Sistemi

Dek Kolejinde 5. Sınıftan İtibaren ana branş derslerinde uygulanan çiftli öğretmen sistemi başarımızın lokomotifi durumundadır. Kırıkkale’de ilk kez Dek Koleji tarafından uygulanan bu sistem sayesinde öğrencimiz akademik anlamda eksiksiz olarak yoluna devam etmektedir. Türkçe, Matematik, Fen ve İngilizce derslerimizde her branş için iki öğretmen derse girmekte ve alanında uzman öğretmenlerimiz birbirleriyle dayanışma ve tam uyumluluk içerisinde müfredatı yürütmektedir. Anlama ve yorum gücünün en önemli faktör olduğu sınavlara hazırlıkta iki farklı üsluptan ders dinleyen öğrencilerimiz böylece önceden planlanmış farklı yeni nesil sorulara hakim olarak yetişmektedir. Ayrıca hastalık ya da herhangi bir başka zaruri gerekçeden dolayı birkaç gün okula gelemeyen öğrenci konu eksiği yaşamadan yoluna devam edebilmektedir. Her iki öğretmen de müfredatı farklı zamanlarda anlatarak öğrencinin konuyu tekrar yapmasını sağlamakta ve zaman kaybının önüne geçmektedir. Uygulanan tarama ve deneme sınavları ile öğrencilerimizin konu analizleri çıkarılmakta ve bu analizlere göre öğrencilerin bireysel eksikleri tespit edilerek zamanında müdahale ve öğrenme gerçekleşmektedir. Bu sistem sayesinde tam öğrenmenin önündeki en büyük engel olan “öğrendiklerini zaman içerisinde unutma problemi” ortadan kalkmaktadır. Bu sisteme ek olarak uygulanan “Çizgi Altı Sistemi” ile ölçme değerlendirme aşaması tamamlanarak öğrencilerimizin tam öğrenmesi sağlanmaktadır.