Atölyeler

Atölyeler

Okullarımızda öğrencilerimizin akademik gelişmelerine ortam hazırlamanın yanında fiziksel, zihinsel ve ruhsal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmelerini hedefleyen eğitim felsefemiz onları sosyal, sanatla barışık, problem çözme becerilerine sahip, öz güven sahibi, yaratıcı ve üretken bireyler olarak da hayata hazırlamaktır. Bu bağlamda sanat, spor ve sosyal etkinlikler, çevre ve sağlık bilinci gibi temalar öğretim programları ile ilişkilendirilerek uygulanır. Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmek için küçük yaştan itibaren performans ölçümleri yapılır ve süreç içerisinde tekrar edilerek öğrencinin fiziksel/duyuşsal gelişimi izlenir. Böylelikle her öğrencinin yeteneği olduğu alanlara bilinçli yönlendirmeler yapılır.

Bu amaçla okullarımızda teknoloji tasarım, resim, müzik, bilim atölyeleri hizmet vermektedir.

Ayrıca bu atölyelerin dışında üreten bireyler yetiştirdiğimiz CNC bölümümüze özel mesleki atölyelerimiz de bulunmaktadır. Bu atölyelerde öğrencilerimiz üretim sürecine dahil olarak her türlü önlemin alındığı bir ortamda üretim faaliyetleri gerçekleştirmektedir.