Değerler Eğitimi

Değerler, insanlara seçimlerinde yol gösterirler, toplum için önemli olan unsurların belirlenmesini sağlarlar. Kısacası değerler toplumsal yaşamı düzenlerler. Eğitim kurumlarının genel hedefleri incelendiğinde birçoğunun vatansever olma, temiz olma, sağlığına dikkat etme, düzenli olma, adil olma, yaratıcı olma, girişimci olma gibi birçok değer içerdiği görülmektedir. Eğitim kurumları bunlar ve benzeri değerler ile öğrencilere nelerin önemli olduğu ve nasıl yaşanması gerektiği konusunda rehberlik eder. Okullar var olduğu müddetçe duyuşsal eğitim olacaktır. Çünkü okullar bilginin bilgisizlikten, sosyal düzenin düzensizlikten daha değerli olduğunu öğretirler.

Bu nedenle DEK Koleji eğitim felsefesine göre evrensel ve toplumsal değerlerin yeni nesle kazandırılması için okullar kilit unsurlardır ve değer eğitiminin demokratik bir toplumun başarısı için temel olduğu görüşündedir.