Burslar

Dek Koleji MEB tarafından onaylanan “Burs ve İndirim Uygulamaları İç Yönetmeliği” kapsamında burslar verir ve indirimler uygular.

Burs imkanları öğrenim ücretini kapsamaktadır. Yemek, kitap, kırtasiye, kıyafet ve servis ücretleri burs kapsamının dışındadır.

Öğrencinin başarı ve ihtiyaç durumu göz önüne alınarak burs komisyonunun vereceği kararlar doğrultusunda öğrencilere burs veya indirim sağlanır. Burs ve indirimlerin geçerli olacağı durumlar şunlardır:

  • Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı Ücretleri
  • Kardeş İndirimi
  • Personel Çocuğu İndirimi
  • Kurumsal İndirim
  • Öğretmen Çocuğu İndirimi
  • Başarı İndirimi
  • Kayıtlı Öğrenci İndirimi
  • Şehit ve Gazi Çocuğu İndirimi

Verilen Burs ya da İndirimler normal şartlarda öğrencinin öğrenim gördüğü kademe boyunca 4 yıl geçerli olup belirli şartların taşınmaması durumunda okul yönetiminin alacağı kararla iptal edilebilir.

Birden fazla indirim ya da burs hakkı kazanan öğrenciler kendi lehlerine olan en yüksek indirim hakkını kullanırlar.Birden fazla indirim hakkı kullanamazlar.